Η Βασιλική γεννήθηκε στο όμορφο Ναύπλιο, το όποιο όμως έχει εγκαταλείψει προσωρινά λόγω των σπουδών της. Την περίοδο αυτή μένει στη Λάρισα και σπουδάζει στο Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Σε λίγο καιρό ολοκληρώνει τις σπουδές της και στον ελεύθερο της χρόνο, ασχολείται με την διοργάνωση του Φεστιβάλ.


ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ