Πληροφορίες για το Φεστιβάλ:  [email protected]

Σχολικές ομάδες γίνονται δεκτές κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης:

Ημέρες προγραμματισμένων σχολικών επισκέψεων:

Πέμπτη 11 και Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018

Ώρες επισκέψεων: 9.00 – 14.00 / Είσοδος για τους μαθητές: δωρεάν

Στοιχεία Επικοινωνίας: Δευτέρα – Παρασκευή 9.00-14.00 και 18.00 – 20.00

Μαριάννα Αβραμίδου, τηλ: 6987332059   / mail:  [email protected]