Το «αντιδραστικό» εδαφος

ΕΚΕΤΑ

Κατα τη διάρκεια της διαδραστικής έκθεσης θα παρουσιαστεί ένα σύστημα θα αποτελείται από ένα δυναμοδάπεδο διαστάσεων 40cm Χ 60cm Χ 15cm και μία συγχρονισμένη κάμερα η οποία θα δείχνει την εικόνα του ανθρώπου από μπροστά και την δύναμη αντίδρασης του εδάφους. Ο συμμετέχων θα προσπαθεί ώστε η δύναμη αντίδρασης του εδάφους να περνά πολύ κοντά από το γόνατο, καθώς σε διαφορετική περίπτωση προκαλείται άσκοπη επιβάρυνση (η οποία μέσω των πολλών επαναλήψεων μπορεί προκαλέσει Τραυματισμό. Σε κάθε δοκιμή που θα πραγματοποιείται ο χρήστης θα μαθαίνει πως να τοποθετεί το σώμα του και το γόνατο του ώστε να ελαχιστοποιείται η άσκοπη επιβάρυνση.


Ημέρες Συμμετοχής:

11/10/2018, 12/10/2018, 13/10/2018
Διοργάνωση:
Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας ANIMUS


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Δημήτριος Τσαόπουλος : Ερευνητής, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), Γιάννης Γιάκας : Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Μαριάννα Φραγκάκη : Φυσίατρος, Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας ANIMUS,