Το 2016 αποφοίτησε από το τμήμα Χημείας Θεσσαλονίκης. Από τότε έως σήμερα εργάζεται σε φαρμακευτική εταιρεία σε εργαστήριο ελέγχου ποιότητας. Παράλληλα με την εργασία της, συνεχίζει τις σπουδές της στο ΠΜΣ Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία του τμήματος Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η συνεχής φιλοπεριέργεια και η αγάπη της για την επιστήμη την οδήγησε στο να εργαστεί εθελοντικά στο Thessaly Science Festival και να συμβάλει στην  οργάνωση των προμηθειών με σκοπό την ομαλή διεξαγωγή του φεστιβάλ.


ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ