Η Κατερίνα είναι απόφοιτος του τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας. Είμαι κάτοχος του μεταπτυχιακού διπλώματος “Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας-Μοριακή Γενετική-Διαγνωστικοί Δείκτες” του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Σήμερα, εκπονεί την διδακτορική της διατριβή, στο εργαστήριο Δοκιμής και Λειτουργικής Βιοχημείας του ιδίου τμήματος, με αντικείμενο τη «Διερεύνηση των μηχανισμών δράσης του υποδοχέα γλυκοκορτικοειδών. Συνθετικά και φυτικής προέλευσης στεροειδή ως εν δυνάμει εκλεκτικοί αγωνιστές του υποδοχέα». Παράλληλα με την διδακτορική της διατριβή, έχει συμμετάσχει σε πολλά επιστημονικά συνέδρια και έχει πάρει μέρος στην συγγραφή άρθρων σε διεθνείς επιστημονικές επιθεωρήσεις.


ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ